วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52  ประจำเดือนธันวาคม มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนมกราคม

195608
Image Detail Image Download
195609
Image Detail Image Download
195610
Image Detail Image Download
195611
Image Detail Image Download
195612
Image Detail Image Download
195613
Image Detail Image Download
195614
Image Detail Image Download
195615
Image Detail Image Download
195616
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง