ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง เสนอราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2567
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระสถาบันการเงินอื่นหรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (นิติกร) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ธุรการ)
4 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
5 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด
6 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
7 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
9 ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2567
10 ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2567

หน้า 1 จาก 38