วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

198846
Image Detail Image Download
198847
Image Detail Image Download
198848
Image Detail Image Download
198850
Image Detail Image Download
419182
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง