วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนมกราคม มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ และวาระอื่นๆ
202527
Image Detail Image Download
202528
Image Detail Image Download
202529
Image Detail Image Download
202530
Image Detail Image Download
202531
Image Detail Image Download
202532
Image Detail Image Download
202533
Image Detail Image Download
202534
Image Detail Image Download
202535
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง