วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ มอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการ เนื่องจาก วันที่ 10-14 และ 24-27 มกราคม 2565 ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว  ด.ต.นวยม สุขวรรณะ  ร.ต.ต.สุเทพ บัวหมุน  ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์  เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

429925
Image Detail Image Download
429926
Image Detail Image Download
429927
Image Detail Image Download
429928
Image Detail Image Download
429929
Image Detail Image Download
429930
Image Detail Image Download
429931
Image Detail Image Download
429932
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง