วันที่5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนเมษายน มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนพฤษภาคม และวาระอื่นๆ
219885
Image Detail Image Download
219886
Image Detail Image Download
219887
Image Detail Image Download
219888
Image Detail Image Download
219889
Image Detail Image Download
219890
Image Detail Image Download
219891
Image Detail Image Download
219892
Image Detail Image Download
s__35569700
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง