วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. นำโดย พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และสมาชิกร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ฯ มีกิจกรรมส่งเสิมการออมเงินฝากให้กับสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

43872
Image Detail Image Download
48270
Image Detail Image Download
48271
Image Detail Image Download
48272
Image Detail Image Download
48273
Image Detail Image Download
48274
Image Detail Image Download
48275
Image Detail Image Download
48276
Image Detail Image Download
48277
Image Detail Image Download
48278
Image Detail Image Download
48279
Image Detail Image Download
48260
Image Detail Image Download
48261
Image Detail Image Download
48262
Image Detail Image Download
48263
Image Detail Image Download
48264
Image Detail Image Download
48265
Image Detail Image Download
48266
Image Detail Image Download
48267
Image Detail Image Download
48268
Image Detail Image Download
48269
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง