วันทึ่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 -18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ  ร่วมกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ โดยมีประธานฯ กกต.และคณะผู้ตรวจสอบกิจการบัญชีเข้าร่วม ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้พิจารณาอนุมัติโครงการกูัเพื่อรวมหนี้ในวงเงิน200 ล้าน โดยกู้แต่ละคนไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2566 ส่วนในวาระอื่นๆ ได้ เสนอให้นำเรื่อง เพิ่มวงเงินกู้เอนกประสงค์ จากเดิมเป็น 5 แสน เรื่อง เปิดโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกหลังจากเกษียณและให้นำข้อมูลสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพซึ่งยังมีบัญชีเงินฝากรอค้างจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าของบัญชี เพื่อนำเข้าในการประชุมครั้งต่อไป ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

SKP_651209_01
Image Detail Image Download
SKP_651209_02
Image Detail Image Download
SKP_651209_03
Image Detail Image Download
SKP_651209_04
Image Detail Image Download
SKP_651209_05
Image Detail Image Download
SKP_651209_06
Image Detail Image Download
SKP_651209_07
Image Detail Image Download
SKP_651209_08
Image Detail Image Download
SKP_651209_09
Image Detail Image Download
SKP_651209_10
Image Detail Image Download
SKP_651209_11
Image Detail Image Download
SKP_651209_12
Image Detail Image Download
SKP_651209_13
Image Detail Image Download
SKP_651209_14
Image Detail Image Download
SKP_651209_15
Image Detail Image Download
SKP_651209_16
Image Detail Image Download
SKP_651209_17
Image Detail Image Download
SKP_651209_18
Image Detail Image Download
SKP_651209_19
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง