วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ประสบภัยพิบัติที่สมาชิกได้ยื่นไว้จำนวน 34 ราย ที่มีเอกสารครบถ้วนให้จ่ายภายใน 30 ธ.ค.2565 และให้นำเรี่องขยายเงินกูู้เอนกประสงค์ เงินกู้รวมหนี้สำหรับสมาชิกที่เคยกู้เพื่อการรวมหนี้แล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่ และกรณีผู้ที่กู้ประสบภัยภิบัติแล้วแต่ประสบกับปัญหาอีกให้นำเข้าประชุมครั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
SKP_651223_01
Image Detail Image Download
SKP_651223_02
Image Detail Image Download
SKP_651223_03
Image Detail Image Download
SKP_651223_04
Image Detail Image Download
SKP_651223_05
Image Detail Image Download
SKP_651223_06
Image Detail Image Download
SKP_651223_07
Image Detail Image Download
SKP_651223_08
Image Detail Image Download
SKP_651223_09
Image Detail Image Download
SKP_651223_10
Image Detail Image Download
SKP_651223_11
Image Detail Image Download
SKP_651223_12
Image Detail Image Download
SKP_651223_13
Image Detail Image Download
SKP_651223_14
Image Detail Image Download
SKP_651223_15
Image Detail Image Download
SKP_651223_16
Image Detail Image Download
SKP_651223_17
Image Detail Image Download
SKP_651223_18
Image Detail Image Download
SKP_651223_19
Image Detail Image Download
SKP_651223_20
Image Detail Image Download
SKP_651223_21
Image Detail Image Download
SKP_651223_22
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง