วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด
โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยต้อนรับ บริการ และแจกของขวัญ ให้กับสมาชิกที่มาร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 ม.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น โดยให้จัดเตรียม ขนม ไอศกรีม และ เครื่องดื่ม ไว้ต้อนรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ/ขอบคุณครับ
SKP_651228_01
Image Detail Image Download
SKP_651228_02
Image Detail Image Download
SKP_651228_03
Image Detail Image Download
SKP_651228_04
Image Detail Image Download
SKP_651228_05
Image Detail Image Download
SKP_651228_06
Image Detail Image Download
SKP_651228_07
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง