วันที่ 11 ม.ค.2566  เวลาประมาณ 09.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ กรรมการและฝ่ายจัดการ ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยในวาระพิจารณาได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบเงินกู้เอนกประสงค์จากเดิม 4 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท และเงินกู้ผู้ประสบภัยพิบัติ รายละเอียดตาม ระเบียบและประกาศที่แนบ
660111_01
Image Detail Image Download
660111_02
Image Detail Image Download
660111_03
Image Detail Image Download
660111_04
Image Detail Image Download
660111_05
Image Detail Image Download
660111_06
Image Detail Image Download
660111_07
Image Detail Image Download
660111_08
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง