วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

660125_01
Image Detail Image Download
660125_02
Image Detail Image Download
660125_03
Image Detail Image Download
660125_04
Image Detail Image Download
660125_05
Image Detail Image Download
660125_06
Image Detail Image Download
660125_07
Image Detail Image Download
660125_08
Image Detail Image Download
660125_09
Image Detail Image Download
660125_10
Image Detail Image Download
660125_11
Image Detail Image Download
660125_12
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง