วันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา ประมาณ 10.30 - 14.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

660130_01
Image Detail Image Download
660130_02
Image Detail Image Download
660130_03
Image Detail Image Download
660130_04
Image Detail Image Download
660130_05
Image Detail Image Download
660130_06
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง