วันที่ 20 ก.พ.2566 เวลาประมาณ 09.30 - 11.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร  คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายจัดการ 
ได้มอบเงินช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 3 สถานที่
1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา 
3. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  
 
จำนวนที่จะแสดง