ด้วยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30-10.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานฯ ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้วางพานพุ่มในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

skp_660226_01
Image Detail Image Download
skp_660226_02
Image Detail Image Download
skp_660226_03
Image Detail Image Download
skp_660226_04
Image Detail Image Download
skp_660226_05
Image Detail Image Download
skp_660226_06
Image Detail Image Download
skp_660226_07
Image Detail Image Download
skp_660226_08
Image Detail Image Download
skp_660226_09
Image Detail Image Download
skp_660226_10
Image Detail Image Download
skp_660226_11
Image Detail Image Download
skp_660226_12
Image Detail Image Download
skp_660226_13
Image Detail Image Download
skp_660226_14
Image Detail Image Download
skp_660226_15
Image Detail Image Download
skp_660226_16
Image Detail Image Download
skp_660226_17
Image Detail Image Download
skp_660226_18
Image Detail Image Download
skp_660226_19
Image Detail Image Download
skp_660226_20
Image Detail Image Download
skp_660226_21
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง