ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 66 เวลา 10.00 - 16.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

skp_660302_01
Image Detail Image Download
skp_660302_02
Image Detail Image Download
skp_660302_03
Image Detail Image Download
skp_660302_04
Image Detail Image Download
skp_660302_05
Image Detail Image Download
skp_660302_06
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง