พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว รองประธาน ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ ประธานกรรมการเงินกู้ และ น.ส.นิชาภา กิจทวีอุดมโชติ ผุ้จัดการสหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพราย ด.ต.คเณศ กาญจนรังษี ณ บ้านพัก ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
s__2482412
Image Detail Image Download
s__2482414
Image Detail Image Download
s__2482415
Image Detail Image Download
s__2482416
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง