เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.)
s__4112524
Image Detail Image Download
s__4112531
Image Detail Image Download
s__4112533
Image Detail Image Download
s__4112534
Image Detail Image Download
s__8486917
Image Detail Image Download
s__8486918
Image Detail Image Download
s__8486919
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง