น.ส.นิชาภา กิจทวีอุดมโชติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค9
s__4407340
Image Detail Image Download
s__4407341
Image Detail Image Download
s__4407342
Image Detail Image Download
s__4407343
Image Detail Image Download
s__4407344
Image Detail Image Download
s__4407345
Image Detail Image Download
s__4407346
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง