วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น  พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์  ด.ต. เฉลิมพร คงพันธุ์  เลขานุการ ร.ต.อ. รัชพล ธนศรีผล เหรัญญิก นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้มีโอกาสแนะนำความรู้เกียวกับสหกรณ์ ให้กับข้าราชการตำรวจนายสิบตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันแรก

skpcoop_610201_01
Image Detail Image Download
skpcoop_610201_02
Image Detail Image Download
skpcoop_610201_03
Image Detail Image Download
skpcoop_610201_04
Image Detail Image Download
skpcoop_610201_05
Image Detail Image Download
skpcoop_610201_06
Image Detail Image Download
skpcoop_610201_07
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง