ตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ชึ่งประกอบ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิกฯ  เพื่อศึกษาดูงาน การจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 26 - 27  เมษายน 2561 ที่ สหกรณ์ สำนักงาน กพ. และสหกรณ์ท่าอากาศยานไทย พื้นที่ กทม และได้เดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัย ถึงที่ตั้งเวลาประมาณ 23.00  น  ของวันที่ 27 เมษายน 2561 รายละเอียดการศึกษาดูงานคณะกรรมการจะสรุปและรายงานให้ทราบต่อไป

750706
Image Detail Image Download
750707
Image Detail Image Download
750708
Image Detail Image Download
750709
Image Detail Image Download
750710
Image Detail Image Download
750711
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง