พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค.61 ณ ศูนย์การประชุมรัขนี แจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.
070561
Image Detail Image Download
1320795
Image Detail Image Download
1320801
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง