วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับคณะจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

skpcoop_610524_01
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_02
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_03
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_04
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_05
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_06
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_07
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_08
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_09
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_10
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_11
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_12
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_13
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_14
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_15
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_16
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_17
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_18
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_19
Image Detail Image Download
skpcoop_610524_20
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง