วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 จำนวน 255 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด
skpcoop_610716_01
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_02
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_03
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_04
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_05
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_06
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_07
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_08
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_09
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_10
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_11
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_12
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_13
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_14
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_15
Image Detail Image Download
skpcoop_610716_16
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง