วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ได้จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โดย ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 
img_4067
Image Detail Image Download
img_4068
Image Detail Image Download
img_4069
Image Detail Image Download
img_4138
Image Detail Image Download
img_4185
Image Detail Image Download
img_4268
Image Detail Image Download
img_4285
Image Detail Image Download
img_4288
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง