วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น.  ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วย ด.ต. สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิก นางวิมล  บุญรอด ผู้จัดการ และนายธวัชชัย  ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

99741
Image Detail Image Download
99742
Image Detail Image Download
99743
Image Detail Image Download
99745
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง