วันที่ 24-26 มกราคม 2562 ด.ต.ศุภชัย วิรุฬห์รัตกุล กรรมการฯ และนายวิทยานนท์ สายธิวงค์ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมฝึกอบรม การปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
skp620124_1
Image Detail Image Download
skp620124_2
Image Detail Image Download
skp620124_3
Image Detail Image Download
skp620124_4
Image Detail Image Download
skp620124_5
Image Detail Image Download
skp620124_6
Image Detail Image Download
skp620124_7
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง