วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.40 น. ด.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการคนที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  เนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในกิจการตำรวจ จนเห็นเป็นที่ประจักษ์
572043
Image Detail Image Download
s__17088532
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง