ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
301 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา
302 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย ประจำปี 2560
303 ประกาศ ปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (สช.)
304 ประกาศ เรื่อง เงินกู้พิเศษของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
305 ประกาศหยุดทำการครึ่งวัน ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
306 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ประจำปี 2560
307 ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำหน่วยประจำปี 2560
308 ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560
309 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
310 เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เป็นวันอีฎิ้ลอัดฮา หรือวันฮารีรายอ ซึ่งในวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จึงหยุดทำการในวันดังกล่าว

หน้า 31 จาก 39