ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้มีประกาศ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562 ไปแล้ว นั้น
 
        เนื่องจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศเปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562.pdf)ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562.pdf34 Kb13/11/2561 11:34