ประกาศ เรื่อง หยุดทำการครึ่งวัน


     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จะมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น. 
 
     สหกรณ์ฯ จึงเปิดทำการในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และปิดทำการเวลา 12.00 น.
 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง หยุดทำการครึ่งวัน.pdf)ประกาศ เรื่อง หยุดทำการครึ่งวัน.pdf286 Kb06/12/2561 21:43