ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายใหม่กับสมาชิกสหกรณ์และการวางแผนวัยเกษียณ ในวันที่ 21 กันยายน 2562

      ด้วยสหกรณ์ฯ ได้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายใหม่กับสมาชิกสหกรณ์และการวางแผนวัยเกษียณ ในวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีซ อ.เมือง จ.สงขลา
 
      หากสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ