ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 2563

       คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 50 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม การพิจารณาปรากฎว่า บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตประจำปี 2563 ระยะเวลากรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 50 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กำหนดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 2563 ตามจำนวนเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผ่านเงินได้รายเดือน เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 2563.pdf)ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 2563.pdf998 Kb13/05/2563 21:09