ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

       เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและเปิดให้โอกาสสมาชิกได้เข้าถึงโครงการมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 50 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ประกาศขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกฝ่าวิกฤตโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โดยกำหนดให้สมาชิกยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่านเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่เดินรายงานต้นสังกัด ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
 
       1. ยื่นความประสงค์ถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีสิทธิ์งดส่งต้นเงินเป็นระยะเวลา 2 เดือน (ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ถึง กรกฎาคม 2563)
 
       2. ยื่นความประสงค์ถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีสิทธิ์งดส่งต้นเงินเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)
 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกโควิด 19.pdf)ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกโควิด 19.pdf906 Kb13/05/2563 21:20