การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

กำหนดให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืนต้องไม่เคยผิดนัดชำระการส่งเงินงวดชำระหนี้ในปี 2563 ดังนั้นเพื่อมิให้สมาชิกเสียสิทธิ ให้ติดต่อเพื่อชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญาเงินกู้ภายใน 30 กันยายน 2563 นี้

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563.pdf)การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563.pdf217 Kb10/08/2563 14:31