ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกรอบ 4/2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี)