ประกาศ เรื่อง ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่5 มารายงานตัว