ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

1. เสียบบัตร ATM
2. กดรหัส ATM
3. เลือกบริการอื่น ๆ (กดจนกว่าเจอเมนูในข้อที่ 4)
4. เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์
5. เลือกรับเงินฝาก / เงินกู้
6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน / กู้
7. รอรับสลิป ( เงินฝาก/เงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย )
8. ยืนยันการทำรายการ
    (เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อรายการเสร็จสิ้นสามารถถอนเงินจากธนาคารกรุงไทยได้ตามปกติ)

 
หมายเหตุ
1. บัญชีเงินฝากที่สามารถกดผ่านระบบ KTB Coop Online จะต้องเป็นบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ เท่านั้น
2. เงินกู้หมุนเวียนสามารถเลือกกดได้
    - เงินกู้ฉุกเฉิน
    - เงินกู้สามัญเอนกประสงค์
    - เงินกู้พิเศษไม่เกินหุ้นหรือเงินฝาก
3. ค่าธรรมเนียม 8 บาท / ครั้ง