ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53
32 ประกาศ เรื่อง แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย
33 ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2565
34 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2565
35 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566
36 ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
37 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
38 ประกาศ เรื่อง นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2565 ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
39 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566
40 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อเสื้อโปโลพิมพ์ลาย 2 ด้าน

หน้า 4 จาก 35