วันที่ 14 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 08.30 -12.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลาได้จัดเตรียมมขนม น้ำ และไอศกรีมไว้เพื่อต้อนรับและบริการแก่สมาชิกตลอดทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
660114_001
Image Detail Image Download
660114_002
Image Detail Image Download
660114_003
Image Detail Image Download
660114_004
Image Detail Image Download
660114_005
Image Detail Image Download
660114_006
Image Detail Image Download
660114_007
Image Detail Image Download
660114_008
Image Detail Image Download
660114_009
Image Detail Image Download
660114_010
Image Detail Image Download
660114_011
Image Detail Image Download
660114_012
Image Detail Image Download
660114_013
Image Detail Image Download
660114_014
Image Detail Image Download
660114_015
Image Detail Image Download
660114_016
Image Detail Image Download
660114_017
Image Detail Image Download
660114_018
Image Detail Image Download
660114_019
Image Detail Image Download
660114_020
Image Detail Image Download
660114_021
Image Detail Image Download
660114_022
Image Detail Image Download
660114_023
Image Detail Image Download
660114_024
Image Detail Image Download
660114_025
Image Detail Image Download
660114_026
Image Detail Image Download
660114_027
Image Detail Image Download
660114_028
Image Detail Image Download
660114_029
Image Detail Image Download
660114_030
Image Detail Image Download
660114_031
Image Detail Image Download
660114_032
Image Detail Image Download
660114_033
Image Detail Image Download
660114_034
Image Detail Image Download
660114_035
Image Detail Image Download
660114_036
Image Detail Image Download
660114_037
Image Detail Image Download
660114_038
Image Detail Image Download
660114_039
Image Detail Image Download
660114_040
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3