วันที่ 14 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 08.30 -12.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลาได้จัดเตรียมมขนม น้ำ และไอศกรีมไว้เพื่อต้อนรับและบริการแก่สมาชิกตลอดทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
660114_081
Image Detail Image Download
660114_082
Image Detail Image Download
660114_083
Image Detail Image Download
660114_084
Image Detail Image Download
660114_085
Image Detail Image Download
660114_086
Image Detail Image Download
660114_087
Image Detail Image Download
660114_088
Image Detail Image Download
660114_089
Image Detail Image Download
660114_090
Image Detail Image Download
660114_091
Image Detail Image Download
660114_092
Image Detail Image Download
660114_093
Image Detail Image Download
660114_094
Image Detail Image Download
660114_095
Image Detail Image Download
660114_096
Image Detail Image Download
660114_097
Image Detail Image Download
660114_098
Image Detail Image Download
660114_099
Image Detail Image Download
660114_100
Image Detail Image Download
660114_101
Image Detail Image Download
660114_102
Image Detail Image Download
660114_103
Image Detail Image Download
660114_104
Image Detail Image Download
660114_105
Image Detail Image Download
660114_106
Image Detail Image Download
660114_107
Image Detail Image Download
660114_108
Image Detail Image Download
660114_109
Image Detail Image Download
660114_110
Image Detail Image Download
660114_111
Image Detail Image Download
660114_112
Image Detail Image Download
660114_113
Image Detail Image Download
660114_114
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 3