วันที่ 14 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 08.30 -12.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลาได้จัดเตรียมมขนม น้ำ และไอศกรีมไว้เพื่อต้อนรับและบริการแก่สมาชิกตลอดทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
660114_041
Image Detail Image Download
660114_042
Image Detail Image Download
660114_043
Image Detail Image Download
660114_044
Image Detail Image Download
660114_045
Image Detail Image Download
660114_046
Image Detail Image Download
660114_047
Image Detail Image Download
660114_048
Image Detail Image Download
660114_049
Image Detail Image Download
660114_050
Image Detail Image Download
660114_051
Image Detail Image Download
660114_052
Image Detail Image Download
660114_053
Image Detail Image Download
660114_054
Image Detail Image Download
660114_055
Image Detail Image Download
660114_056
Image Detail Image Download
660114_057
Image Detail Image Download
660114_058
Image Detail Image Download
660114_059
Image Detail Image Download
660114_060
Image Detail Image Download
660114_061
Image Detail Image Download
660114_062
Image Detail Image Download
660114_063
Image Detail Image Download
660114_064
Image Detail Image Download
660114_065
Image Detail Image Download
660114_066
Image Detail Image Download
660114_067
Image Detail Image Download
660114_068
Image Detail Image Download
660114_069
Image Detail Image Download
660114_070
Image Detail Image Download
660114_071
Image Detail Image Download
660114_072
Image Detail Image Download
660114_073
Image Detail Image Download
660114_074
Image Detail Image Download
660114_075
Image Detail Image Download
660114_076
Image Detail Image Download
660114_077
Image Detail Image Download
660114_078
Image Detail Image Download
660114_079
Image Detail Image Download
660114_080
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3